Blauw-rode gordel, 3de Kup

[TABLE=8]

TERMEN

Lichaamsdelen
Pal = Arm
Palkup = Elleboog
Palmok = Voorarm
Mejumeok = Hamervuist

Afweren en blokkeren = makki
wijze van blokkeren:
hecho = gespreide afweer
het lichaamsdeel dat afweert :
batangson = handpalm
Hansonnalolgulbakkatmakki = Buitenwaartse afweer met één meshand in de hoge zone
Bakkatpalmokolgulbakkatmakki = Buitenwaartse afweer met buitenkant van de onderarm in de hoge zone
Hechoaraemakki = Gespreide lage afweer
Batangsonmomtonganmakki = Binnenwaartse afweer met de middenhoogte

In de dojang
Hanbonkyorugi = 1-stapstechnieken
Hanbonkyorugiseogi = 1-stapstechnieken met de hand
Hanbonkyorugichokki = 1-stapstechnieken met de voet

Richtingen
Dollyo = Cirkelend, draaiend

Op wedstrijd
Hechyo = Bevel: uit mekaar

Trappen = chagi
Dollyochagi = Cirkeltrap voorwaarts
• apchukdollyochagi= Cirkeltrap met de bal van de voet
• baldeungdollyochagi = Cirkeltrap met de wreef

Overzicht technieken per Taegeuk
Taegeuk Yuk Jang

Hansonnal olgul bakkatmakki
Bakkatpalmok olgul bakkatmakki
Hecho araemakki
Batangson momtong anmakki
Dollyochagi

Rode gordel, 2de Kup

[TABLE=9]

TERMEN

Lichaamsdelen
Mureup= Knie

Afweren en blokkeren = makki
wijze van blokkeren:
otgoreo = gekruiste afweer

Kawimakki = Schaarafweer : anpalmokmomtongbakkatmakki met de ene arm en araemakki met de andere arm
Bakkatpalmokmomtonghechomakki = Buitenwaartse gespreide afweer op middenhoogte met de buitenkant van de onderarmen
Otgoreoaraemakki = Gekruiste lage afweer

Standen
Beomseogi = tijgerstand

Trappen = chagi
Pyojeokchagi = “doel”trap, wordt steeds met de voetzool getrapt. Er vindt geen buig-strek-buig-beweging plaats, zoals bij de uitvoering van de meeste andere trappen. Het been is en blijft licht gebogen tijdens de uitvoering.

Stoten
Dujumeokjeochojireugi = dubbele stoot met omgekeerde vuist
Yopjireugi = zijwaartse stoot

Slaan
Deungjumeokdwigyoapchigi = Voorwaartse slag met rugzijde van de hand, terwijl de andere vuist de slagarmondersteunt
Deungjumeokbakkatchigi = Buitenwaartse slag met rugzijde van de hand
Mureupapchigi = Voorwaartse kniestoot

Overzicht technieken per Taegeuk
TaegeukChil Jang

Beomseogi
Juchumseogi
Sonnalaraemakki
Kawimakki
Bakkatpalmokmomtonghechomakki
Otgoreoaraemakki
Deungjumeokdwigyoapchigi
Deungjumeokolgulbakkatchigi
Mureupapchigi
Dujumeokjeochojireugi
Momtongyopjireugi
Bojumeok
Pyojeokchagi

Rood-zwarte gordel, 1ste Kup

[TABLE=10]

TERMEN

Afweren en blokkeren = makki
Bakkat palmokko dureo makki = Verstevigde afweer met buitenkant onderarm
Oesanteul makki= Bergafweer met twee armen

Stoten = jireugi
Dangkyoteokjireugi = opstoot naar de kin terwijl de andere hand vastgrijpt

Slaan = chigi
Palkupdollyochigi = Draaiende stoot met de elleboog

Overzicht technieken per Taegeuk
Taegeuk Pal Jang

Bakkatpalmokkodureomomtong/araemakki
Oesanteulmakki
Dangkyoteokjireugi
Palkupolguldollyochigi
Twioapchagi

%d bloggers vinden dit leuk: