Differentiatie

Met de term differentiatie wordt bedoeld dat er bij de trainingen rekening wordt gehouden met de verscheidenheid van de leerlingen. Dit geldt voor een aantal aspecten zoals bijvoorbeeld  verschil in KUP graad, maar ook voor  bijvoorbeeld leeftijd.

Bij kinderen moeten er bij nagenoeg alle sporten  voldoende spelelementen in de training zitten, en een grote mate van afwisseling. Het gaat zeker bij jonge kinderen om het ontwikkelen van algemene fysieke functies, overeenkomstig hun ontwikkelingsgraad. Ook bij meer gerichte training, zoals van  specifieke TKD technieken, mogen we deze principes niet uit het oog verliezen. Wanneer kinderen “mee trainen” met jeugd of volwassenen, komen deze aspecten al snel in het gedrang. Kinderen trainen steeds alleen het eerste uur, worden door de ouder(s)/verzorger(s) tot aan de deur van de zaal gebracht en daar ook weer opgehaald!

Bij volwassen en oudere beginners is differentiatie en tamelijk complexe zaak, als we deze categorie  in de kunst willen inwijden en ze enthousiast  willen houden. Daarvan zijn wij ons bewust, en als we daarbij geldende technische normen (trouwens, volgens welke norm?) overtreden, zijn we ons ook daarvan terdege bewust. In onze optiek is TKD geen doel op zich, maar een middel tot doel, waarbij het uiteindelijk doel is een zo groot mogelijk rendement in termen van verbetering van fysieke fitheid componenten voor de leeftijdscategorie die met ons traint. We hebben gemerkt dat dit door sommigen in de TKD wereld niet wordt begrepen en bijgevolg door hen als fouten en tekortkomingen worden bestempeld. Anderen met een wat bredere kijk op e.e.a. zijn dan weer veel positiever over de sekwondo aanpak. Het gaat ons niet om het kunstje, maar om de mens er achter – differentiatie heet dat in sport-didactische termen. Voor u als “niet-meer-zo-jonge” beginner betekent dit dat we u niet de kop gaan gek maken met te hameren op strikt genormeerde technische uitvoeringen. In het begin al helemaal niet. Tenslotte willen we geen Olympische kampioen van u maken. Wel zullen we van lieverlee met u samen proberen de bewegingsuitvoering stijlvoller te gaan maken om dichter in de buurt te geraken van de “juiste” uitvoering.